Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

De website is een product van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze integrale webbased database is ontwikkeld vanuit de gedachte dat goede informatie over de (ontwikkeling van de) financiële positie en de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de rijksuitkeringen voor medeoverheden van groot belang is voor het goed kunnen uitoefenen van hun taken en het maken van weloverwogen keuzes.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze website en uw suggesties voor verbetering. Indien u feedback wilt geven kan dat via de onderstaande link.

Enquête invullen