Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld in het enquêteformulier, of in een mail gericht aan postbusiv3@minbzk.nl of postbus.gf@minbzk.nl, om uw ervaringen met de pilotversie van de database te monitoren, waarna ze volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk zal worden bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens omdat wij anders niet in staat zijn om ervaringen te monitoren en uw eventuele vraag te beantwoorden en aan de wettelijke taak als systeemverantwoordelijke voor de uitvoering van de Financiële-verhoudingswet te voldoen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw ervaringen te monitoren en daarover – zo nodig – verduidelijkende vragen te stellen. Uw gegevens worden alleen gebruikt door onze eigen medewerkers en worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.