Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrotingen (Iv3) 2019 (2e plaatsing)

author: Jamie Zwaneveld
De begrotingen van gemeenten en provincies over 2019 zijn gepubliceerd (2de plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
Iv3 bevat gegevens uit de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening. Deze gegevens zijn onder andere van belang bij de verdeling van het gemeentefonds en het provinciefonds. Iv3 wordt ingevuld door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.