Een ogenblik geduld a.u.b.

Financiële kengetallen jaarrekening 2019

author: Admin
De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in zes kengetallen, namelijk: netto schuldquote (gecorrigeerd), solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte. 

Een veel voorkomende vraag van raadsleden/statenleden is: Hoe staat mijn gemeente/provincie er financieel voor? Net als wanneer iemand naar zijn eigen financiële positie kijkt, is het noodzakelijk om zicht te hebben in de wijze waarop de bezittingen zijn gefinancierd. Als iemand bijvoorbeeld een relatief goed en zeker inkomen heeft om zijn huur of hypotheek te betalen, verder geen grote schulden heeft en ook nog over een spaarsaldo beschikt, dan kan worden geconcludeerd dat zijn financiële positie solide is.
 

Bekijk hier de belangrijkste informatie in het dashboard.