Een ogenblik geduld a.u.b.

4.1.2 - Verhaal sociale uitkeringen in geld

De lasten aan sociale uitkeringen in geld moeten bruto worden verantwoord. Voor het verkrijgen van een beeld van de netto lasten moeten de uitkeringen aan personen worden gecorrigeerd met de aan hen ten onrechte verstrekte uitkeringen (verhaal). Het verhaal dient op deze (baten)categorie te worden verantwoord.

Tot deze categorie worden gerekend:

  • verhaal van (bijzondere) bijstand;
  • rente en aflossing van verleende leenbijstand.

Subsidies

De tweede groep van inkomensoverdrachten bestaat uit één categorie, 4.2 Subsidies.