Een ogenblik geduld a.u.b.

A1331a - Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Tot deze balanspost behoren:

  • Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Zie de algemene opmerking betreffende langlopende leningen bij A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties.

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) staat dat overtollige middelen onder voorwaarden onderling uitgeleend mogen worden aan openbare lichamen zoals gedefinieerd in art. 1a van de Wet Fido. Daarnaast was het al mogelijk om uit hoofde van de publieke taak onderling middelen uit te lenen. Deze waarvan-post omvat zowel de onderling uitgeleende overtollige middelen zoals bedoeld in de wet Schatkistbankieren als de onderling uitgeleende middelen uit hoofde van de publieke taak met een resterende looptijd van één jaar of langer.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: