Een ogenblik geduld a.u.b.

Vlottende Passiva

Onder de post vlottende passiva vallen de kortlopende schulden van een gemeente met een looptijd korter dan één jaar zoals kasgeldleningen en vooruit ontvangen bedragen.