Een ogenblik geduld a.u.b.

2.1 - Belastingen

(Deze categorie komt alleen aan de lastenkant voor).

Zie de algemene toelichting onder 2. Belastingen.

Onder de belastingen die moeten worden betaald aan het Rijk vallen:

  • vennootschapsbelasting;
  • motorrijtuigenbelasting;
  • heffing in verband met lozingen op rijkswateren.

Onder de belastingen die moeten worden betaald aan de waterschappen vallen:

  • watersysteemheffing;
  • zuiveringsheffing.

Daarnaast worden hiertoe gerekend de belastingen die gemeenten en provincies innen en die beschreven zijn onder de (baten)categorieën 2.2.1 Belastingen op producenten en 2.2.2 Belastingen op huishoudens.