Een ogenblik geduld a.u.b.

3.4.2 - Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

Zie de algemene toelichting onder 3. Goederen en diensten.

De lasten aan sociale uitkeringen in natura moeten bruto worden verantwoord. Voor het verkrijgen van een beeld van de netto lasten moeten de uitkeringen aan personen worden gecorrigeerd met de van hen ontvangen eigen bijdragen en de terugbetalingen van ten onrechte verstrekte uitkeringen (verhaal). De eigen bijdragen en het verhaal dienen op deze (baten)categorie te worden verantwoord.

Tot deze categorie wordt gerekend:

  • verhaal van (bijzondere) bijstand;
  • de eigen bijdragen en ouderbijdragen voor de maatwerkvoorzieningen, de individuele voorzieningen, de algemene voorzieningen en de opvang en het beschermd wonen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.