Een ogenblik geduld a.u.b.

4.4.7 - Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

Zie de algemene toelichting onder Kapitaaloverdrachten.

Het betreft uitsluitend de kapitaaloverdrachten ontvangen van of betaald aan de instellingen van de Europese Unie. Zie de Begrippenlijst voor een verdere toelichting op het begrip Europese Unie in dit verband.

Kapitaaloverdrachten ontvangen van of betaald aan overige buitenlandse instellingen of buitenlandse personen moeten worden geboekt op 4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen.

Van de Europese Unie ontvangen overdrachten mogen alleen op deze categorie worden geboekt als de ontvangen gelden bestemd zijn voor eigen projecten van de ontvangende overheid.

Voorbeeld:

  • kapitaaloverdrachten van de Europese Unie, zoals de EFRO-gelden voor een eigen project.

Niet tot deze categorie behoren:

  • gelden die door bedrijven of instellingen zijn aangevraagd bij de EU en waarvoor de overheid een loket- en doorgeeffunctie heeft (alsmede de uitbetalingen aan die bedrijven of instellingen) mogen enkel als financiële transacties worden geboekt.