Een ogenblik geduld a.u.b.

A129 - Materiële vaste activa: Overig

Tot deze balanspost behoren:

  • Overig

Het komt voor dat in de administratie en programmarekening de balanspost 'vaste activa in uitvoering' is opgenomen. De post 'materiële vaste activa in uitvoering' komt echter niet voor in de Iv3-matrix. De vaste activa in uitvoering moeten in principe worden verantwoord op de balanspost waar het betreffende activum thuishoort. Dus de uitgaven aan een weg in uitvoering, indien geactiveerd, horen thuis op de balanspost 'grond-, weg- en waterbouwkundige werken'. Indien de administratie dit niet toelaat, kan de gemeente kiezen voor verantwoording van de activa in uitvoering op de bestaande balanspost 'overige materiële vaste activa' (A129). Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van (GWW-)projecten namens anderen (bouwheer), die in een later stadium worden ‘doorverkocht’ aan die anderen.