Een ogenblik geduld a.u.b.

A1322 - Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen

Tot deze balanspost behoren:

  • Leningen aan deelnemingen

Zie de algemene opmerking betreffende langlopende leningen bij A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties.