Een ogenblik geduld a.u.b.

A1312 - Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

Tot deze balanspost behoren:

  • Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

Niet hieronder vallen de langlopende leningen aan gemeenschappelijke regelingen. Deze moeten worden geboekt onder A1331a Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)