Een ogenblik geduld a.u.b.

A1321 - Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties

Tot deze balanspost behoren:

  • Leningen aan woningbouwcorporaties

De leningen betreffen hier langlopende, niet-verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan één jaar, blijkend uit niet-verhandelbare documenten tussen leningnemer en leninggever. Kenmerken zijn: een onvoorwaardelijke schuld met aflossing op vaste vervaldata volgens een afgesproken aflossingsschema en een afgesproken rentevergoeding. Tot langlopende leningen behoren ook gestorte waarborgsommen.