Een ogenblik geduld a.u.b.

Vaste Activa

Vaste activa zijn bezittingen die voor een periode van langer dan één jaar vastgelegd zijn en waarbij geen grote waardeveranderingen verwacht worden. Het zijn over het algemeen bezittingen die de gemeente gebruikt in het primaire proces, of voor haar primaire taken, zoals het gemeentehuis, het riool of langlopende uitstaande leningen.