Een ogenblik geduld a.u.b.

Vreemd vermogen

Onder de subpost ‘vreemd vermogen’ vallen bij de IV3-informatie enkel de getroffen voorzieningen. Voorzieningen worden opgenomen om achterliggende verplichtingen en risico’s te dekken, waarvan omvang en tijdstip van optreden onzeker zijn. Voorzieningen worden ook gevormd om gelijkmatige verdeling van lasten te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderhoudstaken.