Een ogenblik geduld a.u.b.

A29d - Overlopende Activa: Overige overlopende activa

Tot deze balanspost behoren:

  • Nog te ontvangen bedragen;
  • Tussenrekeningen;
  • Vooruitbetaalde gelden;