Een ogenblik geduld a.u.b.

A1323 - Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen

Tot deze balanspost behoren:

  • Leningen aan overige verbonden partijen

Zie de algemene opmerking betreffende langlopende leningen bij A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties.